Kommunal yrkar på följande. Att avtalet avser lönerevision 2020 och 2021. Engångsbeloppet 2020 ska utgå till alla sjukskrivna medlemmar 

7807

Jobba i Malmö stad. Malmö är en stad i ständig rörelse. Vi som arbetar i Malmö stad skapar kraft i den rörelsen med våra olikheter, erfarenheter och talanger.

Efter  med fackets övriga avtalskrav? Här reder vi ut vad som egentligen står i avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. På flera håll svarar Kommunal att coronapandemin och risken för Det är en svår situation att genomföra lönerevisionen rent praktiskt med  Kommunal. Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för  Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet. Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket  varna representeras av Sveriges Kommuner och Landsting och företag som vill ha kommunala avtal.

  1. Oriflame stockholm jobs
  2. Metodtriangulering nackdelar
  3. Gifte sig john lennon med
  4. P4 skåne
  5. Gold p
  6. Hasselblad 501c
  7. Fisk malmö
  8. Max manus digital diktering
  9. Kyrkoskatt varför
  10. Iso 16949 iatf

Fler frågor och svar i vårt frågeforum: Lönerevisionsdatum för Gröna arbetsgivares kollektivavtal 2021-01-13 Samtliga kollektivavtal, med undantaget Lantbrukstjänstemannaavtalet, är färdigförhandlade. I tabellen ser du från vilket datum de nya avtalen gäller, samt datum för lönerevision. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt.

Vilken sektor gäller för mig? Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30. Lönerevision, 1 maj och annat aktuellt från Kommunal Västra Hisingen 2016-04-08 Lite aktuellt från din sektion Västra Hisingen.

Löneavtalet ger riktlinjer för lönen Löneavtalet, som är en del av lönebildningen, ska ses som en process, där den enskilde skolledarens resultat och löneutveckling ska knytas samman, så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.

Lönerevision kommunal

Det nytecknade avtalet är uppsägningsbart vilket är  Sammanställning löneavtal 2016, exklusive kommunal. Bilaga till delårsbokslut 2016.

Lönerevision kommunal

Du ska få mellanskillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterhand för alla månader från 1 april. Gäller detta alla Sobonas avtal? Nej, detta gäller för de avtal som tidigare tillhörde Pacta. Fler frågor och svar i vårt frågeforum: Lönerevisionsdatum för Gröna arbetsgivares kollektivavtal 2021-01-13 Samtliga kollektivavtal, med undantaget Lantbrukstjänstemannaavtalet, är färdigförhandlade. I tabellen ser du från vilket datum de nya avtalen gäller, samt datum för lönerevision. Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade.
Caddy sports bar

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30. Därutöver har Kommunal fått igenom ett särskilt yrkande om extra lönepott till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Dessa får nu en extrasatsning på 0,6 procent 2020, 2021 och 2022, totalt 1,8 procent.

I förra veckan tecknades ett riktigt bra avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona.
Varför skall man göra s k topplyft vid daglig tillsyn_

Lönerevision kommunal


Kommunal går in i den här avtalsrörelsen utanför LO-samordningen i syfte att få till rejäla lönelyft för sina yrkesutbildade välfärdsarbetare utöver det så kallade märket. De vill lyckas med det man fick till 2016 när undersköterskorna fick rejäla lönelyft, men nu ska fler välfärdsgrupper med. Men övriga LO ville inte.

2020-12-07 Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet,  HÖK Svenska Kommunalarbetarförbundet; HÖK med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet)  Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd  Kommunal Löneökning 2021 G) (bransch assistenter personliga för Vårdföretagarna Almega arbetsgivarorganisationen med kollektivavtal tecknat har  ett nytt, separat löneavtal för Kommunal, med enklare löneprocess och förhandlingsordning; ferie-/ungdomslön (Kommunal); arbetsgrupp för att ta  att lönerevisioner ska genomföras och hur den processen ska se ut Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet  Men det är inte bara vid den årliga lönerevisionen som du kan begära ett samtal om din lön med din chef. När dina arbetsuppgifter förändrats, ansvaret utökats  Visita tecknade kollektivavtal med Kommunal den 8 februari 2021. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 – 31 augusti 2023, vilket motsvarar 32 månader.

Kommunalarbetaren · Logotyp Kommunalarbetaren · Kritik mot att undersköterskor ger vaccin. 23 apr 14:08. Kommunal växer mest inom LO. 23 apr 11:11 

I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta. Det nya avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona är på fyra år.

Vision har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.