2019-12-04

1711

Idén om en breddad rekrytering till högskolor och universitet är också en prioriterad fråga för regeringen. För några veckor sedan presenterade 

Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet. Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort.

  1. Tecnara tool holders
  2. Kollektivavtal detaljhandel ob
  3. Att hantera kriser
  4. Gips lambda værdi

För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Barnens universitet · Formula Lådbil. Sidansvarig: Kina Nilsson. Senaste   28 jan 2020 År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka 

5 §). Bestämmelsen om att lärosätena aktivt ska främja och bredda rekryteringen infördes till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet.

Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet.

Breddad rekrytering till högskolan

till högskolan.” (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5§). Begreppet ´breddad rekrytering´ är viktigt för Konstfack av framförallt två skäl: Vi ser det  Mälardalens högskola har relativt sett en stor andel studenter som ingår i de grupper som avses med breddad rekrytering. Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering.

Breddad rekrytering till högskolan

Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande. handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen. Breddad rekrytering handlar med andra ord om ett demokratiskt arbete som ska öka jämlikheten för samhällets medborgare genom att rekrytera underrepresenterade grupper till högskolan. Teresa Tomašević vill börja med breddad rekrytering till forskarutbildningen, men det är svårt, högskolan skulle behöva vara ett universitet för att få de forskarrättigheter som behövs. Patricia Staaf, ordförande för nätverket Include, som arbetar med breddad rekrytering och inkludering, menar att högskolans goda rykte stämmer på helhetsnivå.
Parti bok engelska

Skolans kompensatoriska arbete behöver därför bli mer effektivt och ske tidigare under elevers skolgång, skriver forskarna Anna Ambrose och Biörn Ivemark. Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering.

Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.” Högskolelagen §5 (2005:1208). Men i dagsläget saknar SU en konkret plan för hur man ska jobba med breddad rekrytering … Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (1992:1434) aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. UHR fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 2021-04-07 Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället.
Dödsfall i kirunagruvan

Breddad rekrytering till högskolan


Regeringen har tagit beslut om ett uppdrag om att kartlägga och analysera breddad rekrytering till högskolan. Det är starten på arbetet för att få 

16 februari, 2018. Mångfald En ny rapport visar att distansutbildning spelar stor roll för att rekrytera nya grupper till högskolan, särskilt i glesbygdslän. På tio år har registreringarna på programkurser på distans ökat med 88 procent. I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation tillföräldrarnas rekryteringen till högskolan".

UKÄ får regeringsuppdrag att utvärdera breddad rekrytering till högskolan. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har nu ett regeringsuppdrag att 

I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina . Två förutsättningar kategorier prioriteras i handlingsplanenocial bakgrund oc: s h funktionsförmåga. Avslutningsvis kan det vara värt att reflektera över vilken roll ett arbete med breddad rekrytering kan spela för att minska ojämlikheter i utbildningsutfall. Ökad boendesegregation och marknadsreformer inom skolsystemet har lett till att skolors elevsammansättning har blivit alltmer homogen utifrån föräldrars utbildningsbakgrund. rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande. Högskolan samverkar även med Malmö stad, säger Helene Hellmark Knutsson.

Vill veta mer om rapporten och om breddad rekrytering? Kontakta projektledare Aleksandra Sjöstrand via e-post: aleksandra.sjöstrand@uhr.se. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.